top of page

ASOCIACIONES AMIGAS

 

"Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en equipo."

Entendemos que solo uniéndonos podremos alcanzar nuestros objetivos, que no son otros que los de mejorar la calidad de vida de las personas y salvar vidas.

Por este motivo, nos encanta colaborar con Asociaciones con fines benéficos con las que unos y otros podamos seguir creciendo.

Asociación de Diagnosticados de Cancro de Mama

ADICAM é unha asociación de mulleres afectadas de cancro de mama que xorde en Cangas no ano 2000; nace coa finalidade de fomentar o desenvolvemento do apoio social e a axuda mutua, para conseguir que a muller teña unha mellor calidade de vida e benestar.

Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica

A asociación galega de afectados de esclerose lateral amiotrófica, AGAELA, é unha entidade sen ánimo de lucro que opera en todo o territorio galego e que ten como principais obxectivos:

1) A prestación de apoio e axuda a todos os afectos de ELA e aos seus familiares.

2) A promoción da investigación para atopar unha cura a esta enfermidade.

A asociación está composta por máis de 400 socios e ríxese por unha directiva elixida anualmente en asamblea xeral.

Asociación de Niños con Parálisis Cerebral

En 1991 un grupo de padres y madres de niños/as con parálisis cerebral nos unimos para constituir la Asociación, con el ánimo de crear los recursos especializados necesarios para poder prestar atención a nuestros hijos/as y a todas las personas con esta patología.

Asociación de Personas con Discapacidade

Amizade é unha asociación de persoas con discapacidade da comarca de Pontevedra que ten como misión principal conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en tódolos ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.

Somos unha entidade non gubernamental, que carece expresamente de ánimo de lucro, independente e libre, aconfesional e apartidista. Basea a súa actuación nos valoreas de democracia interna, solidariedade entre os membros, defensa de necesidades xerais por riba de intereses paticulares, transparencia e publicidade na xestión.

Asociación de Nenos e Nenas con Diabete de Galicia

Somos un grupo de familias que vivimos coa diabete, aprendemos a pór insulina, a calcular racións, a coñecer a diabete, a convivir con ela. Cando saímos do hospital, despois do debut, non nos sentimos preparados, temos moitas preguntas, novos trebellos, novas palabras. Os nosos fillos ou fillas teñen que cambiar a súa forma de comer, teñen que levar encima o glucómetro, azucre, etc. e aturan uns pais que agora teñen medo do que lles poida pasar, que non os deixan ir comer á casa de ninguén e nin pensar en durmir fóra.

Asociación Socio Sanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal

Es una asociación sin ánimo de lucro plural, abierta y participativa, cuya mayor preocupación es la defensa de los derechos y la calidad de vida de los enfermos con inflamatoria intestinal, de sus familiares y entorno social. Está declarada entidad de carácter social. Fue creada el 18 de julio de 2013 en la ciudad de Pontevedra y el ámbito de actuación preferente es el gallego.

Organización de Xordos de Galicia

Somos unha organización que trata de axudar ao colectivo de sordos de Galicia mediante:

-Servicio de Asesoramento  Peroas con Discapacidade Sensorial (persoas xordas, con perda auditiva ou xordocegas) Familias Profesionais Administracións Publicas e Privadas

-Instalación de Axudas Técnicas

-Formación en Lingua de Signos

-Servizos de Interpretación e Guiainterpretación a Lingua de Signos e viceversa

Asociación para a Defensa dos Ciclistas

Asociación sen ánimo de lucro para a promoción da bicicleta e a defensa dos ciclistas e os seus intereses principalmente en Pontevedra e entorno.

categories

Please reload

bottom of page